คุณสมบัติครบแต่ ทำไมสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน ?

ไม่ติดแบลคลิสต์ เงินเดือนก็ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ มีเหตุผลอะไรอีก ที่จะไม่อนุมัติ?

การที่คุณสมัครบัตรเครดิต เป้าหมายสำคัญก็คือคุณต้องใช้เงินในบัตรนั้น ซึ่งการสมัครบัตรเครดิต นอกจากอายุงานแล้ว ทางสถาบันการเงินจะต้องดูรายรับที่แน่นอน รวมถึงงานประจำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องตรวจสอบ หรือถ้าเป็นเจ้าของกิจการ ก็ต้องเปิดกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ปี การจะสมัครบัตรเครดิต ต้องรับเงินเดือนผ่าน ธนาคาร เท่านั้น ต้องมีสลิปเงินเดือน และเอาเงินเข้าบัญชีเองไม่ได้ ซึ่งเจ้าของธุรกิจ ต้องมีการนำรายได้ เข้าธนาคาร เพื่อเดินบัญชี และนำเอาบัญชีนั้นๆไปแสดงเป็นหลักฐานด้านการเงิน พนักงานบริษัท ต้องมีอายุงาน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีเอกสารส่วนตัวอื่นๆที่ครบถ้วน และชัดเจน แต่บางคนไม่เคยมีหนี้สินที่ไหนมาก่อน และ ไม่ติดแบลคลิสต์ เงินเดือนก็ไม่ต่ำกว่า 15,000 ทำไมสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน มันมีเหตุผลอะไรอีก ที่จะไม่ได้รับการอนุมัติ?

เรียนรู้ก่อนการสมัครบัตรเครดิต

หลายๆคนมามีปัญหาในเรื่องเอกสารไม่ชัดเจน ในการสมัครบัตรเครดิต จริงๆแล้วถ้าคุณมีสมบัติครบถ้วนตามที่มีการวิเคราะห์ การทำบัตรของคุณย่อมมีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติสูง เพราะทางธนาคารจะตั้งเกณฑ์ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างชัดเจน มีบางคนที่รู้แนวทางการอนุมัติ แล้วนำไปปรุงแต่งไม่ว่าจะบัญชีรายรับ หรือเอกสารและประวัติต่างๆ ภายหลังคุณอาจต้องเดือดร้อนทางการเงินแน่นอน เกณฑ์การสมัครทำบัตรเครดิตผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และมีฐานเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท รวมถึงมีอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ของผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน แต่อยากจะมีบัตรเครดิต โดยที่อายุงานไม่ถึง แต่สามารถสมัครบัตรเครดิตได้ โดยสมัครแบบฝากค้ำประกัน
ทำอย่างไรเมื่อสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน

การสมัครบัตรเครดิต ไม่ใช่เรื่องยากเพราะทางสถาบันการเงินก็อยากให้ผู้ที่ต้องการมีบัตรเครดิตสามารถทำการสมัครได้ง่ายขึ้น ด้วย แต่ก็ยังมีผู้ที่สมัครบัตรเครดิตอีกหลายคนที่สมัครหลายรอบแล้วไม่ผ่านเสียทีทั้งๆ ด้วยเหตุผลต่างๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้การสมัครบัตรเครดิต ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนไม่เข้าหลักเกณฑ์ ซึ่งผู้ที่สามารถสมัครบัตรเครดิตได้จะต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำที่ 15,000 บาท ที่สมัครไม่ผ่านแม้ว่าอายุงานและเงินเดือนจะเข้าเกณฑ์ แต่ผู้สมัครอาจจะเลือกสมัครบัตรที่มีเงื่อนไขที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติของตัวเอง เช่น ผู้สมัครมีรายได้ที่ 20,000 บาท ต่อเดือนแต่กลับไปสมัครบัตรที่มีเงื่อนคุณสมบัติ ที่ระบุไว้ว่าจะต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท กรณีนี้ทำให้สถาบันการเงินอาจจะไม่พิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตได้ เพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งการจะสมัครบัตรเครดิตให้ผ่าน จะต้องเลือกสมัครบัตรที่ตรงกับคุณสมบัติของผู้สมัครเอง

รายได้ไม่ชัดเจน ไม่มีสลิปเงินเดือน และวิธีแก้ไข

อีกกรณีที่ทำให้ผู้สมัครไม่ผ่านการสมัครบัตรเครดิต คือ รายได้ไม่ชัดเจนและไม่มีแหล่งที่มาของรายได้ อย่างไม่มีสลิปเงินเดือน ซึ่งจะส่งผลต่อการพิจารณาไม่อนุมัติ ซึ่งทางออกสำหรับผู้ที่มีรายได้แต่ไม่มีสลิปเงินเดือน ผู้สมัครจะต้องสมัครบัตรเครดิตแบบฝากค้ำประกัน ซึ่งถือเป็นการสมัครบัตรแบบใช้เงินฝากเข้าบัญชีของธนาคารที่ต้องการจะทำการสมัครบัตร โดยวงเงินที่จะได้รับ จะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินฝาก สมมุติว่าฝากเงินหนึ่งหมื่นบาท คุณจะได้รับวงเงินประมาณเก้าพันบาท แถมข้อดีของการทำบัตรแบบฝากค้ำประกัน ยังจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินได้กำหนดไว้อีกด้วย แต่จะไม่สามารถทำการถอนเงินออกมาใช้ได้ จนกว่าจะมีการปิดบัตรเครดิตก่อน นอกจากนี้ประวัติในเครดิตบูโร เป็นเหตุผลที่การสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน ซึ่งหากมีประวัติค้างชำระสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อรถยนต์ จะทำให้มีประวัติติดอยู่ที่เครดิตบูโร เมื่อสถาบันการเงินพบข้อมูลจะทำให้ถูกปฏิเสธการสมัครบัตรเครดิต
วิธีแก้ปัญหาเมื่อสมัครบัตรเครดิตแล้วไม่ผ่าน

หลังจากที่ทราบผลการสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน ควรทิ้งระยะการสมัครไว้อย่างน้อยอีก 6 เดือน แล้วค่อยทำการสมัครใหม่ และก่อนที่จะทำการสมัครกับสถาบันการเงินแห่งใหม่ คุณควรทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครว่า ตรงตามเงื่อนไขของทางสถาบันการเงินได้กำหนดไว้หรือไม่ มีประวัตติดที่เครดิตบูโร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ยังไม่หมดอายุ , ผู้มีรายได้ต้องมีหลักฐานแสดงที่มารายได้ ,อายุ 30 ปีขึ้นไป ต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท และต้องไม่มีประวัติเสียในเครดิตบูโร